DIGISPENSE 3020流体注液/灌装系统

        Digispense 3020 是 IVEK新推出的低流量,线性,单通道,流体注液/喷涂分装系统。该系统包括三个主要部件:一个Dispense 3020控制器,一个20或40节距的直线驱动器模块和一个陶瓷泵模块(7种容量规格可选)。

DS3020系列.png

七种泵型号:

DS3020陶瓷规格.png

特点及优势:

    •  高精度分辨率---多达个 10,000微步进的分辨率

    •  永久性存储器能存储参数多至 32种配方

    •  既可做为台式机单独使用,亦可集成到自动化生产线

典型应用:

血糖试纸.png

    •  试剂点液/分装生物传感器制造

    •  电子行业精量喷涂/注液

    •  水银点液

    •  微量雾化

    •  薄膜划线

    •  注射器,小瓶灌装

    •  注射器,支架,针头涂层

    •  香水、精华素及液体维他命添加