Multiplex型多通道数控点液分装系统

       Multiplex型多通道系统为客户提供高精度的多通道点液/注液分装解决方案,并实现所有通道同时同步注液分装。

Multiplex.png

系统特点:
       •  0.1%CV范围内的重复率
       •  无脉冲的线型分装曲线
       •  可互换的泵模块

     典型应用:
       •  诊断用试剂划线
       •  瓶管灌注/生物试剂分装
       •  点液
      •  微升盘分装
      •  隐形眼镜制造
      •  血样收集试管分装

      •  成型/填充/密封应用
      •  无菌灌装
      •  注射器喷涂/灌装