Multiplex型多通道数控点液分装系统

    Multiplex型多通道系统为客户提供高精度的多通道点液/注液分装解决方案,并实现所有通道同时同步注液分装。

Multiplex.png

系统特点:
•  0.1%CV范围内的重复率
•  无脉冲的线型分装曲线
•  可互换的泵模块

典型应用:
•  诊断用试剂划线
•  瓶管灌注/生物试剂分装
•  点液
•  微升盘分装
•  隐形眼镜制造
•  血样收集试管分装
•  成型/填充/密封应用
•  无菌灌装
•  
注射器喷涂/灌装