Multiplex型多通道数控点液分装系统

    Multiplex型多通道系统为客户提供高精度的多通道点液/注液分装解决方案,并实现所有通道同时同步注液分装。

Multiplex.png

    系统特点:
    •  0.1%CV范围内的重复率
    •  无脉冲的线型分装曲线
    •  可互换的泵模块

    典型应用:
    •  诊断用试剂划线
    •  瓶管灌注/生物试剂分装
    •  点液
    •  微升盘分装
    •  隐形眼镜制造
    •  血样收集试管分装
    •  成型/填充/密封应用
    •  无菌灌装
    •  
注射器喷涂/灌装