FSH-SKAP智能数控注液/灌装系统

        FSH-SKAP智能数控系列是在FSH-AP标准系列的基础上增加了智能调节/RS232串口或以太网远程通讯控制(可以实现定量、变量注液)。更适用于微量注液/灌装/点液/喷涂应用。SK-AP LOGO.jpg

技术参数:

WX20200530-105034.png

系统特点:

•  智能数控   

•  高硬度/高密度特殊陶瓷       

•  高效率、高精度(重复精度±0.3%以内)

•  免维护设计,极端可靠性   

•  直线电机自动调节角度,实现数字化注液量调节,使注液量调节更精准快捷   

•  补偿模式显著提高生产稳定性   

•  陶瓷泵防卡泵设计,有效减少卡泵现象           

典型应用      

水滴.png

•  锂电池电解液注液    

•  制药行业点液,注液灌装 

•  生化诊断试剂点液  

•  隐形眼镜镜片及药液生产                     

•  微流控芯片点液             

•  其他高精度微量点液